Stichting "ROTONDE"
 


  Stichting "ROTONDE"  
     
     
     
 
Privacy statement.

1. Introductie
Stichting "ROTONDE" (hierna te noemen "SR") te Hoogkarspel is de beheerder van de website www.rotondehks.nl.
In dit overzicht wordt aangegeven hoe SR persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.
De verantwoordelijke partij voor de verwerking is SR.
SR zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar abonnees en bezoekers van haar website.
SR houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van SR worden door ons niet verzameld;
De provider (waar deze website is 'gehost') verzameld wel gegevens en geeft ons de mogelijkheid om daar een overzicht van in te zien (statistieken bezoek).

Persoonsgegevens worden door SR verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.
Deze gegevens staan SR ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van SR, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt.
Deze gegevens betreffen veelal uw contactgegevens (zoals NAW-gegevens en e-mailadres).
3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
SR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitoefenen van de doelstellingen van SR, inclusief maar niet beperkt tot;
om contact met u te kunnen opnemen;
om u informatie te sturen;
het bijhouden van een administratie;
het berekenen, vastleggen en innen van gelden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, alleen indien wettelijk verplicht.
4a. Commercieel gebruik
SR zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.
4b. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn;
SR kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen of het toesturen van informatie stop zetten.
4c. Bewaren van persoonsgegevens
SR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist;
SR kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen of het toesturen van informatie stop zetten.
5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
SR neemt ten alle tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6. Verwijzingen naar andere websites
De website van SR kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van derden bevatten;
SR is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die derden. SR raadt u aan om het privacybeleid van die derden te raadplegen.
7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens;
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken;
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bestuur van SR. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord;
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
8. Wijzigingen van het privacy statement
Het bestuur van SR behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.
9. Wilt u contact opnemen of wilt u meer informatie?
Voor informatie, vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur van SR.
Stuur dan een e-mail naar 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene informatie over het abonnement
Een abonnement bestaat uit een papieren en een elektronische versie.
U kunt uiteraard ook in de loop van het jaar een abonnement nemen.
Een abonnement loopt van 01-01 tot en met 31-12 en wordt zonder tegenbericht automatisch met 1 jaar verlengd.
Opzegging van het abonnement dient u minimaal een maand voor het einde van het abonnementsjaar te doen.
Anders gaan wij ervan uit dat u het abonnement met een jaar verlengt.
Het abonnementsgeld is € per jaar.
U ontvangt daarvoor gemiddeld 45 keer per jaar het dorpsblad bij u in de brievenbus.
Om uw en onze kosten laag te houden verzoeken wij u om het abonnementsgeld zelf over te maken onder vermelding van uw postcode en huisnummer. We brengen u tijdig op de hoogte.
Ons rekeningnummer is: NL88 ABNA 084 372 5346

Wij verzoeken u om vóór 31 december het abonnementsgeld te betalen
Indien uw abonnementsgeld niet voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar is ontvangen sturen wij u na 1 januari een factuur, verhoogd met € 2,50 administratiekosten.
Wat als u in de loop van het jaar een abonnement neemt?
Een abonnement begint altijd op de 1e dag van de volgende maand.
We zijn nu in maand
Om uw en onze kosten laag te houden verzoeken wij u om het abonnementsgeld binnen 8 werkdagen zelf over te maken onder vermelding van uw postcode en huisnummer.
Gratis exemplaar
Wilt u iemand een gratis exemplaar ter kennismaking laten ontvangen?
Of bent u op zoek naar een origineel en praktisch cadeau? Geef dan een abonnement cadeau!
Een leuk en orgineel idee voor een verjaardag, Sint Nicolaas, Kerst of ander moment.
Neem dan contact op met de redactie via e-mail adres 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
.
Kent u een nieuwe dorpsbewoner?
Verwelkom deze persoon met een gratis exemplaar van de ROTONDE!
Een berichtje naar e-mail adres 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en wij regelen de bezorging.
U wordt vriendelijk verzocht hierbij te vermelden op welk adres dit exemplaar bezorgd dient te worden.
Bezorging
We bezorgen zo mogelijk in de eerstkomende week nadat u het abonnement hebt aangevraagd.
Wij maken gebruik van een bezorgdienst om het dorpsblad bij u thuis te bezorgen.
Dat houdt dan automatisch in dat waar de bezorgdienst niet bezorgd, geen ROTONDE wordt bezorgd.
Neem in dat geval contact met ons op, dan proberen we een oplossing te vinden.
Dorpsblad lezen via internet
Naast de papieren versie kunt u als abonnee ook gebruik maken van de elektronische versie op onze website.
Als u gebruik wilt maken van de service, dan is ons verzoek of u een e-mail wilt sturen naar: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Vermeld in de e-mail uw postcode en huisnummer. U krijgt dan de benodigde gegevens van ons.
 De elektronische versie is beschikbaar vanaf donderdagmorgen 02:00 uur.
Abonnement aanvragen
Het abonnement bestaat uit een papieren en een elektronische versie.
Een abonnement kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld in de e-mail: naam, adres + huisnummer, postcode en woonplaats.
U kunt ook onderstaand aanvraagformulier invullen en toesturen.

Onderstaand formulier maakt gebruik van Javascript.
Aanvraagformulier voor een abonnement.
   
Velden met een*zijn nodig voor het abonnement.
Initialen of voornaam*
tussenvoegsel 
Achternaam*
   
Adres inclusief huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Uw e-mail adres*
   
Als u op de knop verzenden klikt worden bovenstaande gegevens verzonden naar Stichting "ROTONDE".
Ons e-mail adres is:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er wordt niet om een bevestiging gevraagd.

Lukt het niet om te verzenden?
Stuur ons dan een e-mail met bovenstaande gegevens.
Wij nemen contact met u op.
   
    

 
  © Stichting ROTONDE