Stichting "ROTONDE"
 


  Stichting "ROTONDE"  
     
     
     
 
Kopij (insturen)
Dorpsblad ROTONDE verschijnt wekelijks op donderdag/vrijdag (behalve in de zomervakantie en rondom nieuwjaar).
Uiterste dag van inleveren kopij is altijd maandag (plaatsing is dan in die week).
Uiterste tijd van inleveren kopij voor die week is maandag 18:00 uur.
Inzending NA maandag 18:00 uur?
Dan is plaatsing in de volgende week.
Kopij kunt u insturen door een e-mail te sturen naar de redactie (klik op het plaatje) 
Kopij ingestuurd via e-mail kan in de volgende documentformaten: .doc, .docx, .xls, .xlsx en .PDF
- Andere documentformaten ondersteunen wij niet.
U kunt desgewenst een inlegvel aanleveren, formaat is A4.
Het gramsgewicht van het te gebruiken papier kan vanaf 75 gr/m2 tot en met 120 gr/m2.
Ons advies is om gewoon briefpapier, mat of halfmat machine coated aan te leveren.
Let OP! GEEN gesatineerd papier, dat nemen we niet in behandeling.

Levert u namens een stichting, vereniging of een niet commerciële instelling een inlegvel: kies dan menuoptie [Verenigingsnieuws plaatsen] voor meer informatie.
Levert u namens een bedrijf een inlegvel: kies dan menuoptie [Adverteren] voor meer informatie.
Kopij kunt u ook inleveren op adres Nieuweweg 101.
Vermeld altijd factuurgegevens (NAW en e-mail adres) en een telefoonnummer.
 
Kopij (lay-out)
Dorpsblad Rotonde wordt gedrukt in zwart op wit papier.
Kleurenafdruk is ook mogelijk (zie menuoptie Adverteren of Verenigingsnieuws).
Foto's, ook kleurenfoto's, worden duidelijk weergegeven (uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de foto).
- Ons advies is fotomateriaal in te sturen met een minimale gescande densiteit van 300 DPI.
U kunt uw lay-out zelf bepalen, we nemen uw kopij zo mogelijk één op één over.
Daarvoor is het van belang dat u dezelfde afmetingen hanteerd.
De kantlijnen die wij hanteren zijn:
- boven 1,5 cm.
- onder: 1,5 cm.
- links: 1,8 cm.
- rechts: 1,8 cm.
Deze instelling geeft een maximale ruimte van 17,4 centimeter breed en 26,7 centimeter hoog.
Grijswaarden van 1% tot ongeveer 20% worden niet goed weergegeven.
- Ons advies is om in dat geval eerst contact met ons op te nemen.
 
Factuur
Om uw en onze kosten laag te houden sturen we 1x per kwartaal facturen in .PDF via de e-mail.
Wij verzoeken u om de factuur binnen 8 werkdagen te voldoen.

 
  © Stichting ROTONDE