Stichting "ROTONDE"
 


  Stichting "ROTONDE"  
     
     
     
 
Lezers schrijven


Om ons blad eigentijds en levendig te houden bieden wij abonnees de gelegenheid om zelf geschreven tekst gratis in ons blad te schrijven over onderwerpen die u bezig houden of wat uw interesse/belangstelling heeft.
U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:
• Hobby;
• Dorp;
• ‘Reilen en zeilen’ vereniging/stichting;
• Actuele zaken (bijvoorbeeld wonen/verkeer/openbaar bestuur);
• Kerk en samenleving;
• Reisverhaal/vakantiebelevenis;
• Wat is u opgevallen;
• Bijzondere gebeurtenis enzovoort;
• Uw huisdier(en);
• …
• Indien het een opinie betreft dan is die zodanig geschreven dat het een uitnodiging tot discussie is. (Zie onderaan de pagina voor tips.)
Er zijn ook vast wel abonnees die vinden dat een bepaald onderwerp of organisatie best wel even in het zonnetje gezet mag worden.
Ook kinderen kunnen hun verhaal schrijven, het is voor hen ook een blad waarin zij hun interesses mogen laten horen!
Voorwaarden:
• Maximaal 1 pagina (A4, zie menukeuze Kopij insturen voor de formaten in uw document (instelling kantlijnen));
• Houd aan de rechter bovenkant minimaal 2,5 centimer hoogte en 4 centimeter breedte vrij.
   » Die ruimte hebben wij nodig om het logo van Lezers schrijven te plaatsen.
• Gebruik zo mogelijk lettertype Cambria, 11 punten;
• Geen reclame, geen racisme, niet beledigend of ethisch niet verantwoord enzovoort;
• Geen actiegroep (is een bericht);
• De inzending bevat geen gerichte oproep of suggestieve uitingen tegen personen, privé of in loondienst van instellingen, overheden en bedrijven;
• Indien verwezen wordt naar (teksten van) derden dan is de tekst voorzien van een bronvermelding;
• De redactie bekijkt iedere inzending en behoudt het recht om tot niet plaatsen te besluiten;
• U ondertekend met uw naam.

Eisen voor plaatsing:
Als de redactie vragen heeft dan willen we graag eerst contact met u opnemen.
Daarom vragen wij aan u contactgegevens:
• Contactgegevens zijn altijd minimaal uw volledige naam en uw telefoonnummer;
• Zonder contactgegevens plaatsen we niet.

» Stuur uw verhaal via e-mail naar de redactie (klik op het plaatje) .
» Vermeldt in de e-mail uw volledige naam en uw telefoonnummer.
Tips voor het schrijven van een ingezonden stuk/opinie

Overtuig
Het is de bedoeling dat uw stuk overtuigt. Bedenk welk standpunt u gaat verdedigen. Welke argumenten u daarvoor gaat gebruiken. En verzin vervolgens een manier om de lezer met die argumenten te overreden. Zolang de feiten in uw artikel maar kloppen.

Sluit aan bij de actualiteit
Reageren op het nieuws maakt een opiniestuk of een brief dwingend. Er hoeft minder te worden uitgelegd omdat de context duidelijk is. Het is wel aan te raden om die context aan te geven.

Schrijf alsof u het uw vrienden vertelt
Zit u vast? Worden de zinnen stroperig? De oplossing: begin opnieuw, maar schrijf nu uw verhaal op zoals u het aan uw vrienden zou vertellen. Vaak komen de sprankelende zinnen dan vanzelf.

Wees zo concreet mogelijk
Abstracte gedachten zijn gemakkelijk, want vrijblijvend. ‘Toekomstbestendig’ is geen beter woord voor ‘bestendig’. Een pleidooi voor ‘maatwerk’ bevat zelden een opinie. Wie is er nu tegen maatwerk?

Geef voorbeelden
Die maken een tekst begrijpelijk. Als ze er niet staan, vraagt de lezer zich af of de schrijver er wel echt over heeft nagedacht. Je kunt nog zo vaak beweren dat het verzamelen van medische gegevens in een grote databank immoreel is, als je er geen voorbeeld bij geeft, maakt het weinig indruk. Schrijf dan over de passant die medische gegevens meeleest en deze vertelt aan een kennis.

Zeg wat u denkt
Een opinie is geen diplomatie. Omwegen en verzachtende termen maken een stuk onleesbaar.

Gebruik eens een vergelijking
Een welgekozen metafoor geeft een stuk vleugels. Het wordt meteen duidelijk wat de bedoeling is.

Bron: NRC

 
  © Stichting ROTONDE