Stichting "ROTONDE"
 


  Stichting "ROTONDE"  
     
     
     
 
Overige bepalingen
 
Auteursrechten
De auteursrechten van de inhoud van deze website behoren toe Stichting "ROTONDE" te Hoogkarspel. Aan de gepresenteerde informatie op deze website kan en mag de lezer geen rechten ontlenen. Stichting "ROTONDE" heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens. Ook is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en van pagina's die door externe verwijzingen beschikbaar zijn.
 
Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de website informatie onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten, waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos functioneert. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie.
 
Verwijzingen (Links)
Deze website kan verwijzingen bevatten naar websites die door andere partijen worden geƫxploiteerd. Dergelijke verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor de verwijzingen. Het feit dat wij verwijzingen naar deze websites opnemen, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het materiaal op die websites of enige associatie met de exploitanten ervan.
 
Virussen
Hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stellen om deze website virusvrij te houden, kunnen wij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, voordat u informatie van deze site ophaalt.
 
Copyright
Alle rechten voorbehouden; niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting "ROTONDE" te Hoogkarspel. Verwijziging(en) naar data op deze website wordt niet op prijs gesteld, er berusten kopierechten op deze data.
 
Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen.

 
  © Stichting ROTONDE